SPOLEK JARMARK

Náměstí Míru 3

507 43  Sobotka

IČ: 26563461

tel. 604 56 06 19

e-mail:  soboteckyjarmark@centrum.cz 

 

Festival řemesel, booking divadla

Dana Vejnárková, vejnarkova@kzmj.cz

 

Booking kapely, partneři

Jiří Suchánek, jirka.suchanek@seznam.cz

 

Technika

Jan Janatka, honza.janatka@gmail.com

 

PR a média

Petra Kejklíčková,  petra.kejklicek@gmail.com 

 

Stánkový prodej

Šárka Janatková, soboteckyjarmark@centrum.cz