25. Sobotecký jarmark - 24.8. 2013

Jubilejní 25. Sobotecký jarmark a festival řemesel se bude konat v sobotu 24.8.2013. Kulturní program ale začne již v pátek 23.8. večer. 
Bližší informace o programu budou zveřejněny během dubna.