26. Sobotecký jarmark - 23.srpna 2014

26. Sobotecký jarmark a festival řemesel se bude konat v sobotu 23. srpna 2014. Kulturní program ale začne již v pátek 22. srpna večer. 
Bližší informace o programu budou zveřejněny během dubna a května.