Žádost o pronájem prodejního místa - Sobotecký jarmark 2014

 

Příjem žádostí o pronájem místa - JARMARK (náměstí a Boleslavská ul.)

tel.:  604 56 06 19  (p. Janatková)
e-mail: soboteckyjarmark@centrum.cz

JARMARK 2014 - Žádost o pronájem místa.doc (119 kB)
JARMARK 2014 - Žádost o pronájem místa.pdf (116,7 kB)

 

Příjem žádostí o pronájem místa - FESTIVAL ŘEMESEL (park)

tel.:  602 189 369 (p. Vejnárková)
e-mail: vejnarkova@kzmj.cz

FESTIVAL ŘEMESEL V PARKU 2014 - Žádost o pronájem místa.doc (22 kB)
FESTIVAL ŘEMESEL V PARKU 2014 - Žádost o pronájem místa.pdf (96,6 kB)