top of page
6G9A4041.jpg

SOBOTECKÝ JARMARK A FESTIVAL ŘEMESEL

Historie Soboteckého jarmarku, který je vždy vrcholem léta v malebném městečku Sobotka v Českém ráji, sahá až do roku 1988. Koná se každoročně koncem srpna. Duchovním otcem je MUDr. Ivan Kafka, který společně s Klubem přátel města Sobotky uspořádal 20 úspěšných ročníků. V roce 2009 převzalo pořadatelskou roli občanské sdružení Jarmark, o.s., které založili Soboťáci Dana Vejnárková, Jiří Suchánek a Jan Janatka.

Cílem této kulturní události je představit široké veřejnosti tradiční řemesla a zároveň akci doplnit hudebním, tanečním a jinak vizuálně zajímavým programem na 2 scénách. Workshopy a prezentace tradičních řemesel bývají soustředěny v městském parku, stejně jako malá scéna, na které mohou návštěvníci obvykle zažít divadelní představení a komornější hudební žánry, jako blues, cimbálku, folk i další styly. Velká hudební scéna přímo na Náměstí Míru pak vsází na prověřené hvězdy české hudební scény v kombinaci se začínajícími umělci. Dramaturgie je postavena tak, aby kombinovala náročnější žánry i s těmi lehčími. Jsme totiž toho názoru, že akce na malém městě má být primárně pro místní obyvatele, jejich rodiny a přátele, kteří se chtějí bavit. Důraz je kladen na zapojování místní komunity jak do přípravy, tak i mezi vystupující.

Pořadatelem je nezisková organizace Spolek Jarmark. Na akci se podílí Město Sobotka, Městské kulturní středisko Sobotka a Sbor dobrovolných hasičů Sobotka a Osek. Výtěžek ze Soboteckého jarmarku je určen na rozvoj kulturních a společenský aktivit v Sobotce. Ostatním spolkům je například zdarma zapůjčováno vybavení (party stany, trampolína) a v roce 2011 bylo slavnostně otevřeno zastřešené podium v zahradě Fráni Šrámka, které za částku 90.000 Kč spolek vybudoval a následně věnoval do majetku městu Sobotka. Podium slouží od jara do podzimu k pořádání koncertů, divadelních představení pro děti či k promítání "letního kina". V dalších letech byly z prostředků nakupeny skládací party stany a mobilní stojany na odpadkové pytle, které jsou k dispozici městskému kulturnímu středisku a soboteckým spolkům. V roce 2018 poskytl Jarmark městskému kulturnímu středisku 100.000 Kč na různé kulturní aktivity, v roce 2019 přispěl sobotecké farnosti na opravu lavic a srdce zvonu kostela sv. Máří Magdaleny a libošovickému Domu pokojného stáří. V roce 2015 došlo podle nového občanského zákoníku ke změně statusu a přejmenování občanského sdružení na SPOLEK JARMARK.

CÍLEM ČINNOSTI SDRUŽENÍ JE:

  • Pořádání Soboteckého jarmarku a festivalu řemesel

  • Pořádání kulturně prodejních akcí s důrazem na udržováni českých tradic

  • Pořádání divadelních představení, koncertů, besed, přednášek apod.

bottom of page